Na osnovu potpisanog Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa Fondacijom “Novi Sad 2021”, a sve povodom činjenice da je Novi Sad proglašen Evropskom prestonicom za 2021. godinu, predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održale su trodnevnu obuku za zaposlene u institucijama kulture sa teritorije grada Novog Sada u kulturnoj stanici Eđšeg prethodne sedmice.
Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Mina Radmilović Pjevac i Dejana Dobrić predstavile su polaznicima INTEREG IPA programe prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su takođe dostupni za čitavu Republiku Srbiju, prema tome i za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Cilj obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su u okviru vežbi, sastavili tri predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Na kraju obuke, dodeljeni su im i sertifikati o uspešno završenoj obuci.