Obuka o pisanju evropskih projekata održana u Pančevu

U Pančevu je uspešno završena trodnevna obuka o pisanju evropskih projekata, koju su održali predstavnici Fonda „ Evropski poslovi” AP Vojvodine, a koja je bila namenjena za zaposlene u obrazovnim institucijama i Centru za talente.

Glavni cilj obuke bio je da se polaznici osposobe za samostalno formulisanje projektnih predloga i steknu znanja i veštine koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u korišćenju pretpristupnih fondova Evropske unije. Po završetku obuke polaznicima su uručeni sertifikati od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.