Obuka predstavnika civilnog društva za pripremu evropskih projekata

Na poziv predstavnika Centra za eko-etno turizam Vojvodine, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u prostorijama Skupštine AP Vojvodine.

Polaznici obuke imali su prilike da se bolje upoznaju sa procedurama za konkurisanje za EU fondove, a cilj obuke je bio da se kroz edukaciju potencijalnih korisnika fondova unapredi korišćenje raspoloživih sredstava na teritoriji AP Vojvodine, odnosno da polaznici steknu određene veštine i znanja neophodne za samostalnu pripremu predloga projekata u skladu sa pravilima koja propisuje Evropska unija.