Objavljen je izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija

Objavljen je izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, a Odeljenje za kulturu najavilo je formalno pristupanje Srbije novom ciklusu programa Kreativna Evropa: Srbija je učestvovala u programu Kreativna Evropa 2014-2020, koji je promovisalo i podržalo resorno Ministarstvo za kulturu i informisanje. Takođe, Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija, koja je formirana u okviru Fonda „Evropski poslovi“ APV, je aktivno uzela učešće u uspešnoj promociji programa.  Od momenta osnivanja, Antena omogućava edukaciju zainteresovanim institucijama, pruža savete i tehničku podršku potencijalnim aplikantima, te vredno radi na promociji programa. Na ovaj način, ne samo da se ohrabruju inovativni projekti i podstiče zajedništvo, već se i rehabilituje kultura koja je, usled nedostatka podrške u pojedinim svojim segmentima, usporila sa razvojem.

U saradnji sa Deskom, Antena promoviše savremene koncepte međunarodne saradnje, savremene programske i poslovne politike u oblasti kulture, jača kapacitete domaćih ustanova kulture i organizacija civilnog sektora za međunarodnu saradnju, podstiče interdisciplinarnost, interresornu i intersektorsku saradnju i sarađuje sa javnim, civilnim i privatnim sektorom, pojedincima, neformalnim grupama i mrežama.

Srpske kulturne organizacije bile su uspešne u svim tokovima programa i dobro su iskoristile poseban poziv za podršku projektima saradnje na Zapadnom Balkanu.       Što se tiče pridruživanja Srbije Kreativnoj Evropi 2021-2027, sporazum i ulaznica su dogovoreni sa srpskim vlastima i proces potpisivanja novog sporazuma je u toku. Potpuno pridruživanje predviđeno je za poslednje tromesečje 2021.
Nešto više o tome možete pročitati o tome na:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2021_en?fbclid=IwAR1irnWQQy_yJKAqQ_DR9yYBH_hvPvh8hJfozl2VIIa5lhjyGOczUV2scoc