Odbor za EU integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine usvojio Izveštaj o poslovanju Fonda za 2016 godinu

Na 13. sednici, Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je i većinom glasova usvojio Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu. Odbor u svom zaključku, predlažio je Skupštini da na svojoj sednici razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.

Pomenuti izveštaj je članicama i članovima Odbora na sednici obrazložila Vidosava Enderić, direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Ona je kazala da je Fond u skladu sa strateškim prioritetima i Programom rada u izveštajnom periodu radio na praćenju, proučavanju i implementaciji evropskih integracionih procesa, na izgradnji i jačanju institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine i lokalnih samouprava, u cilju bržeg uključivanja Republike Srbije u evropske tokove kao i na unapređenju privredne, naučne, obrazovne, i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.

 

Predstavnici Fonda posetili su 40 opština na području AP Vojvodine i intenzivno sprovodili edukaciju u okviru specijalističkog programa podrške za pisanje i apliciranje za evropske projekte. U okviru raspoloživih IPA fondova, Vojvodina je u izveštajnom periodu aplicirala za projekte u vrednosti od šest i po miliona evra, rečeno je na sednici.