Održana dvodnevna edukacija Koheziona politika EU: principi, mogućnosti i perspektive u Vojvodini

Na inicijativu Instituta „Massimo Severo Giannini“ – Nacionalnog istraživačkog saveta Republike Italije (ISSiRFA-CNR) i Opservatorija za Balkan i Kavkaz Transeuropa (Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa) iz Italije, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije i Ministarstvom evropskih poslova Crne Gore, učestvuje u realizaciji projekta „Unapređenje poglavlja 22 u Srbiji i Crnoj Gori: programiranje evropske kohezione politike“. Projekat se realizuje uz podršku Centralno evropske inicijative.

Cilj projekta je da se realizacijom aktivnosti projekta doprinese pripremi partnerskih zemalja za sprovođenje kohezione politike EU, definisane Poglavljem  22 Acquis Communautaire. Koheziona politika zahteva kompleksan set investicija partnerskih zemalja, uključujući usvajanje potrebnog pravnog okvira i pripremu za konkretno upravljanje sredstvima. Projekat se fokusira na programske faze Kohezione politike, a namenjen je onim zemljama u kojima su pregovori otvoreni.

U okviru pomenutog projekta, u periodu od 10. do 11. maja ove godine, održana je dvodnevna edukacija pod nazivom „Koheziona politika EU: principi, mogućnosti i perspektive u Vojvodini“ u Master centru, u sali Privredne komore Vojvodine. Fond Evropski poslovi AP Vojvodine, u pomenutom projektu, učestvuje kao partner koji je korisnik prenosa znanja partnera iz Italije.

Edukacija je okupila predstavnike Fonda, Pokrajinske vlade i regionalnih razvojnih agencija. Prvog dana edukacije predstavljeni su ciljevi i struktura kohezione politike: programi EU i prekogranična saradnja, principi i upravljanje kohezionom politikom EU, teritorijalne neravnoteže, dok je fokus bio na ciljevima politike  „Pametnija Evropa” koji će biti finansirani u okviru perspektive 2021-2027.  Drugog dana edukacije, polaznici su imali prilike da se informišu o izazovima iz oblasti životne sredine sa fokusom na ciljeve politike „Zelenija Evropa“. Takođe, diskutovano je o budućnosti kohezione politike i ulozi regionalnog nivoa.

Očekivani rezultati edukacije uključuju ne samo bolje poznavanje i razumevanje faze programiranja kohezione politike EU od strane korisnika, već i stvaranje nacionalnih i transnacionalnih mreža za razmenu znanja u oblasti kohezione politike.