U okviru informativne kampanje za Programe prekogranične saradnje, održan je informativni seminar Kancelarije za evropske poslove u Beočinu. Opština Beočin je obuhvaćena prekograničnom saradnjom Srbija-Mađarska, kao i programima koji treba da počnu: Program prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska i Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina.

Seminaru su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, organizacija iz oblasti privrede, obrazovanja, turizma, kulture, sporta, kao i nevladinih organizacija sa teritorija okruga obuhvaćenih prekograničnim programima. Prisutnima su se obratili predstavnici Kancelarije za evropske poslove i predstavili programe prekogranične saradnje koji ce biti dostupni našoj zemlji u narednoj godini. Najviše direktnih pitanja bilo je u vezi novih pravila prilikom apliciranja kada su u pitanju programi prekogranične saradnje, avansnog finansiranja projekata, stope kofinansiranja, mogućnosti pronalaženja partnera….