U okviru informativne kampanje za Programe prekogranične saradnje, održan je informativni seminar Kancelarije za evropske poslove u Novom Bečeju. Opština Novi Bečej je obuhvaćen programima prekogranične saradnje Srbija-Mađarska i Srbija-Rumunija.

Seminaru su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, organizacija iz oblasti privrede, obrazovanja, turizma, kulture, sporta, kao i nevladinih organizacija sa teritorija okruga obuhvaćenih prekograničnim programima. Prisutnima su se obratili predstavnici Kancelarije za evropske poslove Andrija Aleksić i Igor Bajić i predstavili rad KEPa i detalje programa prekogranične saradnje. Ovoga puta, prisutne su najviše zanimali evropski projekti vezani za oblast kulture.