Održana „KEP tura” u Apatinu

U okviru informativne kampanje za Programe prekogranične saradnje, održan je informativni seminar Kancelarije za evropske poslove u Apatinu.

Seminaru su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, organizacija iz oblasti privrede, obrazovanja, turizma, kulture, sporta, kao i nevladinih organizacija sa teritorija okruga obuhvaćenih prekograničnim programima. Prisutnima se obratio Andrija Aleksić iz Kancelarije za evropske poslove i predstavio Programe prekogranične saradnje koji ce biti dostupni našoj zemlji tokom ove godine. Najviše direktnih pitanja bilo je u vezi s novim pravilima prilikom apliciranja kada su u pitanju programi prekogranične saradnje, avansnog finansiranja projekata, stope kofinansiranja, mogućnosti pronalaženja partnera. Najinteresantniji program za institucije iz Apatina je Program prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska.