Održana konstitutivna sednica Upravnog odbora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

Konstitutivna sednica UO Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održana je na saziv predsednika UO Šandora Egerešija. Na sednici su usvojeni Statut Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Poslovnik o radu Upravnog odbora, te potrebni prateći dokumenti.