Održana konferencija “Nacionalno slušanje Dunavske strategije – Status quo and outlook“

Danas je u Skupštini AP Vojvodine održana konferencija posvećena Dunavskoj strategiji i implementaciji njenog Akcionog plana u Republici Srbiji pod nazivom „Nacionalno slušanje Dunavske strategije – Status quo and outlook“, u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije i Dunavskog civilnog-socijalnog foruma, uz podršku Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Konferencija predstavlja godišnji sastanak svih zainteresovanih učesnika u procesu sprovođenja Dunavske strategije i ima za cilj da javnosti i svim zainteresovanim akterima predstavi ulogu Republike Srbije u implementaciji Dunavske strategije i projekte koji su do sada realizovani, kao i one čija je realizacija u toku.

 

U ime domaćina skupa, konferenciju je pozdravnim govorom otvorila potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Ana Tomanova Makanova, a učesnicima su se obratili i šef Kancelarije Dunavska strategija point (Danube Strategy Point) Matija Vilfan, Sanda Šimić, pomoćnica direktorke Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije i predstavnica Nacionalnog koordinatora za implementaciju Dunavske strategije u Republici Srbiji, zatim, Jorg Mirtl, ispred Strategije EU za dunavski region, Stefan August Litgenau, predsednik Dunavskog civilnog-socijalnog foruma i Siniša Lazić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

 

U konstruktivnom i otvorenom dijalogu između nosioca Dunavske strategije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, predstavnika lokalnih samouprava, različitih institucija, organizacija, kompanija i predstavnika nevladinih organizacija, razmenjena su mišljenja i iskustva na temu Dunavske strategije. Ukazano je na njen značaj za našu zemlju sa aspekta šanse za učešćem u različitim zajedničkim razvojnim projektima između partnera u državama duž dunavskog sliva, posebno imajući u vidu predstojeću novu etapu programa koji pružaju finansijsku podršku, gde se prvenstveno misli na Dunavski transnacionalni program.

 

Na skupu je predstavljen Izveštaj Nacionalnog koordinatora Republike Srbije o implementaciji Akcionog plana Dunavske strategije, kao i najuspešniji projekti lokalnih samouprava u Srbiji i projekti civilnog sektora u direktnoj implementaciji Dunavske strategije.

Takođe, na skupu je bilo reči i o učešću predstavnika Republike Srbije, AP Vojvodine i lokalnih samouprava na predstojećem četvrtom po redu Godišnjem forumu posvećenom Dunavskoj strategiji, koji će se održati od 27. do 30. oktobra u Ulmu, Nemačka.