Održana konferencija o značaju vidljivosti projekata Evropske unije

Konferencija „Značaj vidljivosti projekata Evropske unije“ u zajedničkoj organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Radio-televizije Vojvodine održana je 27. februara 2013. godine. Konferenciju je otvorio Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski, a potom se prisutnima obratila Ivana Đurić iz Kancelarije za evropske integracije. O ulozi Kancelarije Vojvodine u Briselu i predstavljanju tekućih aktivnosti Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine govorio je Andrija Aleksić. Nezavisna konsultantkinja Olivera Đorđević je održala prezentaciju o važnosti vidljivost EU projekata, dok je o korišćenju sredstava za postizanje vidljivosti u projektnom menadžmentu govorio Hugo A.M. van Veghel iz Tara International Consulting d.o.o Novi Sad.

Predstavnici RTV Vojvodina, Rastislav Durman i Slobodan Arežina, održali su prezentaciju o Transformaciji projekata u medijski sadržaj i potencijalima RTV u izradi medijskog sadržaja o projektima EU. Paraskevi Brousta, iz ICCS, Atina, je prisutnima predstavila primere dobre i loše prakse u Grčkoj, dok ke Aleksandar Ćirin predstavio primer dobre prakse Opštine Vršac u korišćenju sredstava iz EU fondova, kao i Robert Fejstamer koji je predstavio primer dobre vidljivosti evropskih projekata Opštine Kanjiža. Na konferenciji je emitovana i TV emisija “Putem europskih fondova”, Delegacije EU u Republici Hrvatskoj u kojoj su predstavljeni primeri dobre prakse vidljivosti EU projekata u Republici Hrvatskoj.

Na osnovu prioriteta Autonomne Pokrajine Vojvodine po pitanju implementacije budućih projekata, konferencija je bila posvećena procedurama pri sprovođenju aktivnosti na području informisanja, u cilju vidljivosti projekata, kao neizostavnom konceptu unutar svakog procesa sprovođenja projekta.

Prezentacije sa konferencije možete preuzeti ovde:

Prezentacija 1 – Ivana Đurić, Komunikаcijа o evropskim integrаcijаmа i EU fondovimа
Prezentacija 2 – Andrija Aleksić, Uloga Kancelarije Vojvodine u Briselu i predstavljenje tekućih aktivnosti Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine
Prezentacija 3 – Olivera Đorđević, Komunikacija projekata sufinansiranih iz evropskih fondova
Prezentacija 4 – dr.sc. Hugo A.M. van Veghel, Značaj vidljivosti donora u okviru projekta
Prezentacija 5 – Rastislav Durman, Transformacija projekata u medijski sadržaj
Prezentacija 6 – Paraskevi Brousta, Informisanje o projektima finansiranim od strane EU, primeri dobre prakse
Prezentacija 7 – Aleksandar Cirin, Projekti Opstine Vrsac realizovani u saradnji sa EU
Prezentacija 8 – Robert Fejstamer, Iskustvo Opštine Kanjiža