Održana konferencija „Programi prekogranične saradnje u Vojvodini 2007-2013.”

U organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, dana 12.09.2013. u Vladi AP Vojvodine u Novom Sadu održana je konferencija „Programi prekogranične saradnje u Vojvodini 2007-2013.”, koja je bila namenjena predstavnicima koordinacione grupe za opštine i gradove.

Cilј konferencije je bio da se prisutni upoznaju sa završnom fazom programskog perioda EU 2007-2013. i da im se predstave potencijalni fondovi koji nas očekuju u narednom periodu. Prisutnima se obratio Andrija Aleksić, šef odseka „Evropski fondovi” Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine i skrenuo pažnju na nove izazove koji nas očekuju u novom budžetskom periodu 2014-2020, kao i komponente koje će nam biti na raspolaganju. Prisutnima je takođe predstavljen „Vojvođanski standard“, koji Fond priprema u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Regionalnim razvojnim agencijama Banata, Bačke i Srema i Agencijom za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine.