Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Nemanja Davidović i Zoran Pavić održali su trodnevnu obuku „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ zaposlenim u KLER-u Bač, predstavnicima Udruženja žena Bača „ Aktivna žena“, kao i zaposlenima u tri osnovne škole i Turističke organizacije opštine Bač.

Polaznicima su na samom početku predavanja predstavljeni programi EU i Instrumenti za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA Programe prekogranične saradnje. Suština obuke bila je u tome kako napisati predlog projekta, korišćenje pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe. Polaznici su podeljeni po grupama u okviru kojih su razvili dve projektne ideje –  za unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama i kako uspešno sprovesti prenamenu dvorca u Bačkom Novom Selu u Dunavski informativni centar. Nakon toga definisani su opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta. Poslednjeg dana obuke polaznici su upoznati sa budžetiranjem projekta,  uvažavajući ograničenja propisana zakonodavstvom EU.