Održana obuka za korišćenje EU fondova u Centru za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike

U periodu od 7. do 9. maja 2014. godine, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku za predstavnike Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, a u

U periodu od 7. do 9. maja 2014. godine, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku za predstavnike Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, a u cilju njihove pripreme za korišćenje sredstava iz EU fondova.

Obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ pružila je polaznicima osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom, ali i pružila informacije o prethodnim i budućim rezultatima ostvarenim kroz novi Instrument za pretpristupnu pomoć i Programe Zajednice. Pored teorijskog, uključen je i praktičan deo te su polaznici kroz različite vežbe naučili da popune logičku matricu sa ciljevima, rizicima i indikatorima i budžet projekta kao dva ključna dela aplikacije.