Održana obuka za pisanje projekata na Naučnom institutu za prehrambene tehnologije

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine održali su trodnevnu obuku od 12. do 14. decembra 2018. godine na Naučnom institutu za prehrambene tehnologije (FINS), koji se nalazi na Tehnoloskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Predstavnici FINS-a su tokom obuke bili u mogućnosti da dobiju informacije o novinama u okviru drugog ciklusa Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za budžetski period 2014-2020. Pored Instrumenta za pretpristupnu pomoć, polaznici su se upoznali i sa većim brojem programa Evropske unije koji se finansiraju iz zajedničkog budžeta Evropske unije, a u kojima Srbija ima pravo učešća.
Praktičan deo obuke bio je fokusiran na izgradnju veština i stavova kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu predloge projekata, razmišlјaju o potencijalnim partnerskim organizacijama, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripreme budžet projekta, uvažavajući ograničenja propisana zakonodavstvom Evropske unije.
Kao rezultat, razvijene su tri projektne ideje značajne za Institut, a koje mogu biti iskorišćene za neki od konkursa Evropske unije.