Održana obuka ,,Mogućnosti finansiranja putem EU fondova” za predstavnike Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine

Trodnevna obuka pod nazivom ,,Mogućnosti finansiranja putem EU fondova” održana je u Zrenjaninu u periodu od 4. do 6. marta 2015. godine. Zaposleni iz Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine približili su tematiku projektnog finansiranja predstavnicima Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, predstavnicima Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna i predstavnicima nevladinog sektora sa teritorije Banata u cilju njihove pripreme za korišćenje sredstava iz EU fondova.

Trodnevna obuka pod nazivom ,,Mogućnosti finansiranja putem EU fondova” održana je u Zrenjaninu u periodu od 4. do 6. marta 2015. godine. Zaposleni iz Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine približili su tematiku projektnog finansiranja predstavnicima Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, predstavnicima Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna i predstavnicima nevladinog sektora sa teritorije Banata u cilju njihove pripreme za korišćenje sredstava iz EU fondova.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2014-2020. sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini. Pored teorijskog, uključen je i praktičan deo te su polaznici, u radnim grupama, razvijali projektne ideje kroz različite vežbe, popunjavali logičku matricu sa ciljevima, rizicima i indikatorima i razvijali budžet projekta, a sve u cilju samostalnog konkurisanja na predstojeće pozive Evropske unije. Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.