Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada

Za članove Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, u periodu od 16-18.09.2020. godine, organizovana je trodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“.
Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine predstavile su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje. Teme obuke bile su: kako napisati predlog projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice – prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe – u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.
Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.