Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u Institutu za onkologiju Vojvodine

Na zahtev Instituta za onkologiju Vojvodine, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Jovana Kontić, Čarna Sokanović i Jano Puškar, održali su trodnevnu obuku u periodu od 11- 13. oktobra 2017. godine, pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Cilj obuke je da se osposobljavanjem zaposlenih za samostalnu pripremu projektnih predloga po EU pravilima ojačaju kapaciteti i pruži podrška institucijama da unaprede svoje poslovanje, a uz pomoć što efikasnijeg korišćenja finansijske podrške EU fondova.

Tokom obuke polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa mogućnostima i načinom konkurisanja za bespovratna sredstva koja nude evropski programi i fondovi, sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini.

Nakon teorijskog dela, praktičan deo obuke je bio posvećen izgradnji veština i stavova kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu projektne predloge, razmišljaju o potencijalnim projektnim partnerima, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripremi budžeta projekta, uvažavajući ograničenja propisana od strane Evropske unije.

Kao rezultat izuzetne zainteresovanosti i posvećenosti svih polaznika za temu projektnog finansiranja, dobijene su tri projektne ideje sa kojima je moguće konkurisati u okviru budućih poziva.

Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.