Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Pančevu

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Čarna Zelјković i Jovana Kontić, održale su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Srednjoj medicinskoj školi „Stevica Jovanović“ u Pančevu, u periodu od 10. do 12. maja 2017. godine. Obuka je održana u cilјu usavršavanja za samostalnu pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije. Predstavnice Fonda su nastojale da učesnike podstaknu i da im pruže podršku za razvoj i unapređenje veština neophodnih za pisanje predloga projekata.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2014-2020. sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje sa Rumunijom i Mađarskom i program Erazmus+. Teorijski deo obuke bio je propraćen zadacima koji su realizovani u radnim grupama, gde su polaznici imali prilike da u saradnji sa predavačima razvijaju svoje projektne ideje. Predstavlјeni su alati za razvijanje projektnih ideja, kao što su drvo problema i drvo cilјeva, logička matrica i grupisanje aktivnosti u radne pakete. Takođe, kroz praktičan primer su predstavlјeni neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga. Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.

Kao rezultat trodnevne obuke razvijeno je šest projektnih ideja koje se mogu plasirati na neke od konkursa Evropske unije koji će biti otvoreni u narednom periodu.