Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Somboru

Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ održana je u prostorijama udruženja Nemaca „St. Gerhard“ u Somboru, u periodu od 21. do 23. oktobra 2015. godine, kao jedna u nizu obuka za osposobljavanje za pripremu evropskih projekata. Obuku je prošlo 15 polaznika iz državnih institucija i nevladinih organizacija sa područja opština Sombor, Odžaci, Sremska Mitrovica i Subotica.

Tokom intenzivnog seminara u trajanju od tri dana, polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa programima i fondovima koji su u ovom trenutku na raspolaganju institucijama iz Republike Srbije, dok je posebna pažnja posvećena programima prekogranične saradnje sa državama članicama Evropske unije poput IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija, koji su relevantni za područje Zapadno-bačkog okruga. Tokom drugog dana obuke polaznici su imali prilike da se oprobaju u pripremi prekograničnih projekata kroz formulisanje osnovnih elemenata projekta u okviru logičke matrice. Obuka je rezultirala sa dve projektne ideje. Poslednji dan se govorilo o budžetiranju projekata, kao i o sadržaju aplikacionih formulara.