Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zdravstvene radnike sa teritorije Vojvodine

Na inicijatuvu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, organizovana je trodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ namenjena zdravstvenim radnicima sa teritorije Vojvodine u cilju njihove blagovremene pripreme za bolje korišćenje mogućnosti koje proizilaze iz novog Višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije za period 2021–2027. godine.

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine predstavili su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje.
Nakon teorijskog dela, praktičan deo obuke bio je posvećen izgradnji veština i stavova kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu projektne predloge, razmišljaju o potencijalnim projektnim partnerima, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripremi budžeta projekta, uvažavajući ograničenja propisana od strane Evropske unije.
Kao rezultat izuzetne zainteresovanosti i posvećenosti svih polaznika za temu projektnog finansiranja, dobijene su tri projektne ideje sa kojima je moguće konkurisati u okviru budućih poziva.
Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.