Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Kancelariji za mlade Grada Zrenjanina

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održao je još jednu u nizu obuka za samostalno formulisanje predloga projekata u cilju osposobljavanja polaznika za privlačenje bespovratnih sredstava iz fondova i programa Evropske unije kroz strateško pozicioniranje u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih okvira. Obuka je organizovana na inicijativu Kancelarije za mlade Grada Zrenjanina, te su polaznici ove dvodnevne obuke bili većinom učenici Zrenjaninske gimnazije.

Polaznicima obuke su predstavljeni potencijalni izvori finansiranja, pre svega Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), sa akcentom na prekograničnu saradnju, kao i drugi programi Evropske unije na koje imaju pravo konkurisanja, nakon čega su prošli niz radionica na temu instrumenata i alata koji se koriste za što uspešnije formulisanje predloga projekta, uključujući i izradu budžeta projekta. Nakon održane obuke, polaznici su stekli osnovna znanja u vezi sa EU programima i projektima, kao i terminologiju koja se u ovim oblastima koristi.
Obuka je održana u prostorijama Kancelarije za mlade grada Zrenjanina 6. i 7. decembra 2023. godine.