Održana obuka u Novom Sadu za prosvetne radnike radi pripreme evropskih projekata

Obuka „Fondovi Evropske unije: od ideje do realizacije“ održana je u Srednjoškolskom domu u Novom Sadu, kao jedna od obuka za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama sa područja AP Vojvodine u drugom polugodištu školske 2014/2015. godine. Obuku za osposobljavanje za pripremu evropskih projekata prošla su ukupno 23 polaznika iz institucija sa područja opština Novi Sad, Titel, Bačka Palanka i Beočin.

Tokom prvog dana polaznici su imali prilike da se upoznaju sa mogućnostima finansiranja iz programa Evropske unije kao što su Erazmus, Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke, dok je poseban akcenat stavljen na programe prekogranične saradnje sa Mađarskom i Hrvatskom koji su relevantni za područje Južno-bačkog okruga, a finansiraju se iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Tokom drugog dana obuke polaznici su imali prilike da se oprobaju u pripremi prekograničnih projekata kroz formulisanje osnovnih elemenata projekta u okviru logičke matrice. Obuka je rezultirala sa pet projektnih ideja u oblasti uvođenja vannastavnih aktivnosti u u osnovne i srednje stručne škole, ideja o jačanju svesti i važnosti sprečavanja preuranjenog napuštanja školovanja, podizanje svesti o borbi protiv nasilja među vršnjacima u školama. Poslednjeg dana obuke se govorilo o budžetiranju projekata, kao i o sadržaju aplikacionih formulara.

Do sada je kroz projekat obučeno 260 polaznika iz sektora obrazovanja na području Vojvodine za pripremu evropskih projekata.