Održana obuka u osnovnoj školi „Dušan Radović“

Za nastavno osoblje osnovne škole „Dušan Radović“ u Novom Sadu, u periodu od 24. do 26. juna 2020. godine, organizovana je trodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“.
Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine predstavile su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA programe prekogranične saradnje.Teme obuke bile su kako napisati predlog projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.
Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.