Održana obuka u Pančevu za pripremu evropskih projekata

Na poziv predstavnika Gradske uprave grada Pančeva – Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su u prostorijama Kulturnog centra Pančeva trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Obuka je bila namenjena predstavnicima organa gradske uprave, ustanova kulture, socijalne zaštite, zdravstva i romskih organizacija civilnog društva.

Polaznici obuke imali su prilike da se informišu i bliže upoznaju sa mogućnostima koje su na raspolaganju korisnicima sa teritorije AP Vojvodine, o procedurama za konkurisanje za EU fondove, dok je sama priprema EU projekata obrađena i na interaktivnim radionicama kako bi se polaznici oprobali u pisanju i pripremi projekata. Cilj obuke je bio da polaznici steknu određena znanja i veštine neophodne za samostalnu pripremu predloga projekata, a u skladu sa pravilima koja propisuje Evropska unija, dok je tokom rada bilo reči i o EU fondovima koji su na raspolaganju institucijama iz Srbije.