Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, organizovao je trodnevnu obuku za poslanike kulture, u periodu 16.-18.10.2019.

Ovog puta, predavanja su bila posvećena nezavisnoj i vaninstitucionalnoj kulturnoj i umetničkoj sceni na teritoriji grada Novog Sada, te se govorilo o razvojnim procesima, kroz predstavlјanje mogućnosti finansiranja iz fondova Evropske unije, te uvodu u proceduru apliciranja i pisanja projekata.

Glavni cilј obuke je da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su imali prilike da nauče kako da svoje ideje pretoče u evropske projekte uz korišćenje logičkog okvira i same logičke matrice. Poslednjeg dana obuke polaznici su se upoznali sa osnovama budžetiranja projekata, kao i sa delovima prijavnog formulara za konkurisanje za raspoložive fondove Evropske unije.