Održana prezentacija programa «Podrška opštinama severoistočne Srbije»

Novi Sad, 18. juni – Evropska unija, preko Agencije za rekonstrukciju i razvoj, finasiraće trogodišnji program «Podrška opštinama severoistočne Srbije». Cilj je podizanje životnog standarda stanovništva koje živi u severoistočnoj Srbiji, a program će se sprovoditi na teritoriji Banata, Braničeva i Podunavlja. Treba da se poboljša infrastruktura, poveća zaposlenost, smanje socijalne razlike i siromaštvo. Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj obezbediće 6,7 miliona evra za tehničku pomoć, a predviđeno je i 13,5 miliona evra za realizaciju prioritetnih investicionih projekata, istaknuto je na prezentaciji programa u Izvršnom veću Vojvodine.

Na prezentaciji programa bili su predstavnici pokrajinskih sekretarijata i fondova AP Vojvodine. Domaćin je bio Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat iz Zrenjanina u saradnji sa Kancelarijom za evropske poslove i Pokrajinskim sekretarijatim za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Prema rečima Valisa Petridesa, program-menadžera Susedskih programa i programa za lokalne zajednice Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj, ovaj program realizovaće se u saradnji sa partnerima iz međunarodnog konzorcijuma, koji predvodi holandska razvojna agencija Asocijacije holandskih opština (VNG International). Petrides je istakao da će realizacija programa biti fokusirana na razvoj mehanizama lokalnog dijaloga, jačanje aktivnog učešća građana u procesu odlučivanja, jačanje kapaciteta opština u pripremi lokalanih i regionalnih planova razvoja, kroz učešće ključnih činilaca društveno-ekonomskog razvoja. U fokusu će biti formiranje novih i jačanje postojećih agencija za regionalni razvoj, zatim pružanje podrške u razvoju, planiranju i upravljanju projektima, čiji je cilj ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj, kao i identifikovanje mogućih izvora finasiranja.

Projekat je od ključnog značaja za izgrađivanje kapaciteta pokrajine i zemlje kako bi se pripremili za budućnost. U pretpristupnim fondovima očekuje nas znatan iznos sredstva, i ako ne izgradimo kapacitete na lokalnom nivou – ljudski resursi, institucije – koji mogu da pripreme i implenentiraju projekte, ta pretpristupna sredstva neće stići u našu zemlju i nećemo uspeti da iskoristimo sve potencijale koje nam partnerstvo sa Evropskom unijom pruža. Nadam se da ćemo u trogodišnjem periodu, u partnerstvu sa Evropskom agencojom za rekonstukciju i razvoj, uspeti da pomognemo opštinama u našoj zemlji da se aktivnije uključe u izradu projekata neophodih za njihov razvoj – rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.