Održana promocija projekta XDEGREE u okviru 86 Međunarodnog Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu

U sklopu aktivnosti projekta „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije XDEGREE“, u kojem Fond ima veoma aktivnu ulogu, a koji sufinansira Evropska unija u okviru IPA Intereg prekograničnog progama Hrvatska –Srbija, organizovana je prezentacija ostvarenih rezultata projekta s fokusom na predstavljanje analitičke studije “Mogućnosti i praktična primena obnovljivih izvora energije u javnim komunalnim preduzećima” dana 15. maja 2019. godine.

Biogasna elektrana u Somboru i solarna elektrana u Vinkovcima, koje će doprineti očuvanju životne sredine, u završnoj su fazi montaže, dok su laboratorija za ispitivanje biomase u Osijeku i laboratorija za ispitivanje kvaliteta i kreiranje receptura za proizvodnju biogasa u Novom Sadu, kompletno opremljene i puštene u pogon. Podsetimo, projekat ima za cilj da promoviše i unapredi upotrebu različitih izvora obnovljive energije u prekograničnom području. Jedan od ciljeva je da se biomasa u postrojenjima koristi za proizvodnju biogasa, te da se podigne nivo svesti javnosti o potencijalu obnovljivih izvora energije da bi se zaštitila životna sredina.

Projektni menadžer prof. Filip Kulić rekao je da je preostalo da se uradi analiza kvaliteta sirovina od kojih se proizvodi biogas, te da se napravi receptura za dopunjavanje digestora za proizvodnju biogasa u Somboru. On je objasnio da se očekuje da nakon završetka projekta novi proizvodni kapaciteti energije budu značajno veći. Dodao je da je glavna ideja da se takva postrojenja grade na farmama na kojima postoji životinjska i biljna proizvodnja, a da su industrije u urbanim sredinama problematične jer ne postoje zakoni koji bi primorali ljude da se bave razdvajanjem otpada.

Prezentacija je organizovana na projektnom štandu u hali 1 u sklopu predstavljanja i promocije projekta na 86. Međunarodnom  Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.