Predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek, Nemanja Davidović, Jelena Radosavljević Rovčanin i Zoran Pavić, u radnoj poseti gradu Vršcu, održali su sastanak sa Miroslavom Stuparom, Članom gradskog veća za privredu, Aleksandrom Ćirinom, iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Vršac, kao i njihovim saradnicama.

Brojni projekti finansirani iz fondova Evropske unije i implementirani na teritoriji opštine Vršac, od programa CARDS do trenutnog Interreg IPA programa prekogranične saradnje, bili su tema sastanka. Vršac kao lider u EU projektima odličan je primer dobre prakse opštinama koje nemaju dovoljno kapaciteta ili motivacije da apliciraju za dostupna bespovratna sredstva, i kao takav prepoznat je od strane Fonda, koji je akcenat u prethodnom radu stavio na podršku nerazvijenim opštinama na teritoriji Vojvodine. Sagovornici su izrazili potrebu za višim nivoima obuke za pisanje projekata, kao i detaljnijim informacijama o pojedinim programima EU, kao što je npr. HORIZONT 2020. Informisali su se i o specijalističkom programu Fonda „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ i njegovim modulima.