Održana trodnevna obuka za predstavnike civilnog društva

Na poziv Centra za ruralni razvoj „Terra Gens“ predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku za predstavnike civilnog društva, a na temu pripreme uspešnih evropskih projekata. Obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ obuhvata niz prezentacija i radionica na kojima su polaznici obuke imali mogućnost da se oprobaju u pripremi evropskih projekata kroz radionice i zadatke, kao i da se bliže upoznaju sa kriterijumima i procedurama za konkurisanje u cilju boljeg korišćenja raspoloživih EU fondova.

Cilj obuke je bio osposobljavanje polaznika za samostalnu pripremu predloga projekata u skladu sa pravilima koja propisuje Evropska unija. Na obuci je bilo reči o Instrumentu za pretpristupnu pomoć i programima Zajednice, logičkoj matrici i alatkama koje se koriste u pisanju projekata, dok je poslednji dan obrađena tema budžetiranja projekata i njihove evaluacije.