Održana je Međunarodna naučna konferencija o bolestima koje prenose komarci i metodama prevencije u okviru projekta MOS-Cross 3

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti 3“, 25. oktobra 2023. godine u Novom Sadu, održana je Međunarodna naučna konferencija o bolestima koje prenose komarci i metodama prevencije, a koja predstavlja krunu sedmogodišnje saradnje tokom koje su partneri uspešno implementirali ukupno 3 projekta finansirana iz sredstava Evropske unije i obezbedili preko 2 miliona evra sa ciljem unapređenja zdravstvenih usluga, kontrole i monitoringa komaraca.

Ovoj, izuzetno posećenoj, konferenciji prisustvovalo je preko 150 zvanica – ugledni međunarodni predavači, kao i učesnici iz celog regiona, a među njima i zdravstveni radnici, profesori Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta, studenti Fakulteta tehničkih nauka i Poljoprivrednog fakultata, predstavnici lokalnih samouprava, članovi projektnih timova Zavoda za javno zdravlje iz Sombora, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i drugi.

Konferenciju je otvorio Ognjen Dopuđ, direktor Fonda „Evropski poslovi“ APV rekavši da je neophodna realizacija projekata ovog tipa.

„Kroz projekte MOS-Cross, MOS-Cross 2 i MOS-Cross 3, u periodu od 7 godina, obezbeđeno je preko 2 miliona eura za rešavanje problema bolesti koje prenose komarci jer te bolesti predstaljaju globalni problem. Projektima ovoga tipa uspešno se rešava ovaj problem“ istakao je Dopuđ.

Potom su prisutne pozdravili prim. mr sci dr Dragoslava Čubrilo, direktorka Zavoda za javno zdravlje Sombor, Hrvoje Sučić, pomoćnik ravnatelja za kvalitet Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Brankica Tabak, podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Moderator konferencije prof. dr Sanja Bijelović sa Instituta za javno zdravlje otvorila je prvi blok predavanja prilikom čega je  predstavila prim.mr sci dr Dragoslavu Čubrilo, direktorku Zavoda za javno zdravlje Sombor, koja je prisutne upoznala sa projektima MOS-Cross, MOS-Cross 2 i MOS-Cross 3.

Prof. dr Miro Govedarica sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (Departman za računarstvo i automatiku) govorio je na temu primene veštačke inteligencije, digitalnih blizanaca i geopodataka u identifikaciji staništa komaraca. Nove metode kontrole za nove komarce prezentovane su od strane doc. dr Gorana Vignjevića sa Sveučilišta u Osijeku (Odjel za biologiju). Kliničke karakteristike groznice Zapadnog Nila predstavila je državna sekretarka Ministarstva Zdravlja prof. dr Vesna Turkulov sa Univerziteta u Novom Sadu (Medicinski fakultet, Katedra za infektivne bolest) i  Kliničkog centar Vojvodine (Klinika za infektivne bolesti).

Drugi blok započeo je predavanjem dr sci. vet. med. Tamaša Petrovića sa Naučnog instituta za veterinarstvo „NOVI SAD“ na temu prisustva virusa Zapadnog Nila u Srbiji – podaci monitoringa.

Prof. dr Enrih Merdić sa Sveučilišta u Osijeku (Odjel za biologiju) izlagao je na temu bolesti koje su preneli komarci, od eradikacije malarije do danas u Hrvatskoj i da li možemo nešto naučiti iz istorije. Završno predavanje, na temu epidemiološkog značaja brojnosti i sezonalnosti kućnog komarca – vektora virusa Zapadnog Nila, predstavio je prof. dr Dušan Petrić.

Otvorena je diskusija na iznete teme koja je još jednom pokazala koliko je značajna uloga projekata MOS-Cross, MOS-Cross 2 i MOS-Cross 3, kao i bolesti koje prenose komarci.

Budžet projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – MOS-Cross“, koji je realizovan  u  periodu 2017 – 2019. godine, iznosio je 982.167,50 eura. Budžet projekta „Kontrola komaraca u pekograničnoj oblasti 2 – MOS Cross 2“, koji je realizovan u periodu od 2021 – 2023. godine, iznosio je 984.670,78 eura. Dok je budžet projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti 3 – MOS-Cross 3“, koji je realizovan u ovoj godini, iznosio 105.880,86 eura.