Održana je obuka u Udruženju građana za cerebralnu i dečju paralizu „Sunce“

Na poziv Udruženja građana za cerebralnu i dečju paralizu “Sunce”, predstavnice Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Čarna Zeljković, Jovana Kontić i Dejana Luković, održale su trodnevnu obuku “Mogućnosti finansiranja putem EU fondova” u prostoru Udruženja.

Od 19 do 21. jula 2017. godine, osmišljena je projektna ideja sa kojom bi se moglo aplicirati u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija u okviru prioriteta Poboljšanje kvaliteta javnog zdravlja i socijalnih usluga u programskom području.