Održano dvodnevno predavanje dr Deringa o evrointegracijama

Na osnovu dugogodišnje i plodonosne saradnje AP Vojvodine i nemačke pokrajine Baden Virtemberg, gost našeg grada bio je dr Valter Dering, predsednik Senata za privredu Evrope i nekadašnji potpredsednik Vlade Baden Virtemberga.
U suorganizaciji Fonda i Univerziteta u Novom Sadu, dr Dering je održao seriju predavanja pod zbirnim nazivom „Ekonomska snaga Nemačke – razlozi, rizici, šanse i perspektive“. Prisutni su bili predstavnici pokrajinskih sekretarijata, lokalnih samouprava, institucija kojima su osnivač Grad Novi Sad ili Pokrajina Vojvodina, kao i predstavnici nevladinih organizacija.