Održan zajednički sastanak članova upravnog odbora u okviru projekta „Virtuelni i kulturni turizam“

Prvi sastanak članova upravnog odbora projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“ održan je u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u Novom Sadu dana 24. januara 2018. godine, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Upravni odbor je formiran radi praćenja napretka projekta i upravlјanja istim, zatim radi donošenja strateških odluka u vezi sa modifikacijom projekta u slučaju nepredviđenih situacija, kao i evaluacije dinamike postizanja rezultata tokom implementacije projekta. U skadu sa navedenim, cilj sastanka je bio evaluacija realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata u prvom izveštajnom periodu, kao i razmatranje budućih koraka koje treba preduzeti.

Projekat „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“ jedan je od uspešno ugovorenih projekata u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, a usmeren je na unapređivanje kontinentalnog turizma u prekograničnom regionu sa ciljem generisanja održivog socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja. Projekat zajednički sprovode Vukovarsko-Srijemska Županija, Turistička zajednica Vukovarsko-Srijemske Županije, Turistička organizacija Vojvodine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.