U svečanoj sali Matice srpske danas je Antena kancelarija Deska Kreativna Evropa Srbija, u saradnji sa Bibliotekom Matice srpske, organizovala info-dan o programu Kreativna Evropa. Tim povodom, prisutnima su se obratili pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Siniša Lazić, direktor Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović, šef Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić i članovi tima Antene kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija.

U svečanoj sali Matice srpske danas je Antena kancelarija Deska Kreativna Evropa Srbija, u saradnji sa Bibliotekom Matice srpske, organizovala info-dan o programu Kreativna Evropa. Tim povodom, prisutnima su se obratili pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Siniša Lazić, direktor Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović, šef Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić i članovi tima Antene kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija.

Info-dan, čiji je cilj animiranje što većeg broja ustanova i organizacija u Srbiji da učestvuju u programu Kreativna Evropa, posvećen je predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz AP Vojvodine – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Tema info-dana bila je mogućnost učešća ustanova i organizacija u programu Kreativna Evropa, tako da je bilo reči o ključnim pitanjima vezanim za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i s kim uspostaviti partnerstva, koja su dokumenta potrebna za konkurisanje, kako rukovoditi projektom.

Potpisivanjem Sporazuma o učešću u programu Kreativna Evropa, svaka država se obavezala da oformi implementaciono telo programa Kreativna Evropa, koja deluje na nacionalnom planu. Republika Srbija potpisala je ovaj sporazum u junu prošle godine u Briselu, a nakon otvaranja Deska Kreativna Evropa u Srbiji, januara meseca ove godine otvorena je i Antena Deska Kreativna Evropa pri Fondu “Evropski poslovi” AP Vojvodine, čime su se stvorili uslovi za implementaciju programa na teritoriji pokrajine. Misija Antene je da se brine o specifičnim potrebama AP Vojvodine – jačanju programsko – organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija u kulturi koje deluju na nivou AP Vojvodine, očuvanju kulturnog diverziteta, interkulturalnom dijalogu i internacionalizaciji.

“Kreativna Evropa traži konkretne i kreativne projekte u sferi kulture, koji će biti u interesu kako lokalne zajednice, tako pokrajine i republike,” rekao je u uvodnom obraćanju sekretar Slaviša Grujić. “Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje snažno podržava programe Kreativne Evrope, koji su na inicijativu republičkog Ministarstva za kulturu i informisanje doveli do otvaranja Deska i Antene, radi zajedničkog cilja u realizaciji različitih vrsta projekata. Iza tog cilja krije se riznica kulture i na tim vratima ključ je kreativnost, koju otvara Desk i Antena i takve projekte čini ozbiljnim, zanimljivim i važnim temama u filtriranju projekata, čija suština je opšte dobro. U okviru Fonda “Evropski poslovi” Antena će sa posebnom pažnjom voditi računa o specifičnostima Vojvodine, kao multinacionalne i multietničke sredine i o njenim programima međuregionalne saradnje. Osnovno je da su ove dve institucije Desk i Antena počele sa radom i danas je prilika da predstavnici raznih institucija kulture u Vojvodini saznaju načine kako napisati, prezentovati i realizovati jedan projekat Kreativne Evrope i zato vam želim uspešnu saradnju,” zaključio je u svom izlaganju sekretar Slaviša Grujić.

Direktor Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Siniša Lazić pozdravio je učesnike skupa u nadi da će današnji sastanak biti početak saradnje i pružanja savetodavnih usluga na ovako ozbiljnom programu, kakav nudi Kreativna Evropa. Polje kulture je široko i radi podizanja kapaciteta institucija za pripremu projekata finansiranih iz ovog programa organizovan je današnji susret, jer područje kulturne baštine kao što je naše, zaslužuje da se nađe rame uz rame sa ekvivalentima širom Evrope.

Šef Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić precizirao je da su iz Srbije od juna prošle godine do danas aplicirale 21 institucija kulture i to je dobar početak, jer ovaj program traje do 2020.godine. Svaka institucija učestvuje sa 30 odsto sredstava vrednosti projekta, a na nama je da im pomognemo u znanju i veštinama neophodnim za konkurisanje.

Luka Kulić, koordinator Antene kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija je naglasio da se danas predstavnicima institucija kulture u Vojvodini govori o programima, koje nude Desk i Antena, kao i o pregledu potrebnih uslova i dokumentacije koja je potrebna za implementaciju projekata.