Održan okrugli sto „Interkulturalnost kao evropska vrednost Vojvodine“

U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, u organizaciji Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju, održan je okrugli sto na temu: „Interkulturalnost kao evropska vrednost Vojvodine“. Uzimajući u obzir da se Vojvodina i Srbija nalaze na svom evropskom putu, na skupu je ukazano na značaj postojanja interkulturnog dijaloga i na potrebu negovanja i razvoja interkulturalnog društva na našim prostorima, kao temelja razvoja moderne Evrope.

Predsednica Odbora Maja Sedlarević, ukazala je na skupu da jačanje intekulturalnog dijaloga treba da bude podsticaj za sve institucije u oblasti obrazovanja i kulture, kao i za druge srodne, povezane i zainteresovane aktere koji bi po prirodi svog posla trebalo da razmatraju interkulturalna i višejezična pitanja i da ih uvrste u svoje planove i programe. Jedna od poruka sa skupa jeste i da država sa svim svojim mehanizmima mora da podrži interkulturalnost kao evropsku vrednost i da treba da uloži više napora i posveti veću pažnju ovoj tematici. Sagovornici su sa skupa uputili punu podršku inicijativama da se u obrazovni sistem ponovo vrati kategorija takozvanog izučavanja jezika sredine.

Na današnjem okruglom stolu, o interkulturalnosti, obrazovanju, kreiranju modernog evropskog društva i drugim srodnim temama pored Maje Sedlarević, govorili su i Siniša Lazić, direktor Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine, koji se prisutnima obratio na temu Poglavlja 26 – Obrazovanje i kultura, zatim Eva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog ombudsmana – zaštitnika građana za prava nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina, Radoslav Petković, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Snežana Ilić, izvršna direktorka Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, Nenad Čelarević, predstavnik OEBS-a, kao i pokrajinski poslanici, predstavnici zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Mađara, Slovaka i Rusina.