Održan peti trening za zdravstvene radnike u okviru projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti“

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – Mos-Cross“održan je peti dvodnevni trening za zdravstvene radnike u Novom Sadu. Cilj projekta je unapređenje usluga javnog zdravstva u Zapadnobačkom okrugu i Osiječko – baranjskoj županiji, a sve u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci.

Tokom trajanja projekta planirano je 5 treninga, na kojima će zdravstveni radnici zaokružiti i unaprediti svoja znanja o komarcima i bolestima koje prenose. Zavod za javno zdravlje Sombor i Zavod za javno zdravstvo Osiječko – baranjske županije su u okviru projekta nabavili sistem nadzora i laboratorijsku opremu, te su kroz do sada održane treninge zdravstveni radnici obučeni za nadzor komaraca i metode uzorkovanja za detekciju bolesti koje komarci prenose: zika virus i virus zapadnog Nila.
Poslednji trening bio je posvećen upotrebi Informaciono komunikacione tehnologije (ICT tool), pomoću koje će se pratiti prisustvo infektivnih vrsta komaraca u prekograničnoj regiji.
Tokom prvog dana polaznici su proširili znanja o funkcijama programa i njegovom radu, te su drugog dana imali praktičan rad na aplikaciji.

Treningu je prisustvovalo 20 zdravstvenih radnika iz Zavoda za javno zdravlje Sombor i Zavoda za javno zdravstvo Osiječko – baranjske županije, po 10 iz svake institucije, kao i članovi projektnih timova.