Održan prvi deo obuke za medicinare o pisanju projekata

Fond ’’Evropski poslovi’’AP Vojvodine je počeo sa održavanjem višednevnih obuka za institucije koje su iskazale želju za učenjem pisanja projekata s kojima bi se konkurisalo pred fondovima Evropske unije. Ovoga puta, obuka je organizovana na Medicinskom fakultetu u Zavodu za farmakologiju za zaposlene u toj ustanovi. Uz upoznavanje sa evropskim fondovima koji su dostupni institucijama i organizacijama iz naše zemlje i projektnim cikusom, napravljena je i interaktivna radionica prilikom koje su učesnici svoje projektne ideje probali da prikažu kroz kreiranje logičke matrice.

Naredne nedelje sledi drugi deo obuke koji obuhvata kreiranje projektnog budžeta kao i aplikaciona forma projekata finansiranih u sklopu IPA programa prekogranične saradnje. Na obuci prisustvuje 15 učesnika.