Održan sastanak sa Frankom Iakopom

Predstavnici AP Vojvodine u Briselu, imali su u prostorijama briselskog predstavništva italijanske regije Friuli-Venecija-Đulija (FVĐ), 6. februara 2019. sastanak sa Frankom Iakopom, izvestiocem Komiteta regiona za proširenje, odnosno predstavnikom Regionalnog saveta FVĐ. Izvestilac Iakop je takođe i kopredsedavajući Zajedničkog konsultativnog odbora Republike Srbije i Komiteta regiona.
Šef Kancelarije APV u Briselu Srđan Mačkić iskoristio je priliku da upozna izvestioca sa aktuelnom stabilnom političkom i ekonomskom situacijom u AP Vojvodini, a u cilju pružanja dodatnih informacija koje mogu poslužiti u pripremanju narednih izveštaja Komiteta regiona, odnosno Komisije za državljanstvo, upravljanje, institucionalne i spolje poslove (CIVEX). Sagovornici su razgovarali i o predstojećem zasedanju Zajedničkog kosultativnog odbora, u okviru kojeg kao član odbora učestvuje i pokrajinski sekretar Ognjen Bjelić.
Pored tema od značaja za Komitet regiona, razmatrane su i dalje inicijative u oblasti saradnje između naše dve pokrajine. Izvestilac Iakop je istakao da je neophodno ponovo uspostaviti saradnju dve regije na strateškom nivou, kako bi se dala nova energija za saradnju u različitim oblastima, a pre svega u oblasti poljoprivrede, energetike, zaštite životne sredine, turizma i kulture. Takođe, sagovornik je istakao da na osnovu dosadašnjih uspešnih projekata između Univerziteta iz Udina i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, dve strane mogu zajednički raditi u brojnim projektima kroz različite evropske mreže, te je dogovoreno da dve strane u narednom periodu detaljnije razmotre mogućnosti novih zajedničkih inicijativa.
Šef Kancelarije APV u Briselu je iskoristio priliku da pozove delegaciju FVĐ da posete predstojeći Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, ali i upoznao sagovornika sa daljim potrebama podizanja administrativnih kapaciteta u APV, a u cilju potencijalnog doprinosa FVĐ specijalističkom programu „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ APV.