Održan sastanak Upravnog odbora projekta Virtuelni i kulturni turizam -“ViCTour”

U Vukovaru je 12. septembra održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta “Virtuelni i kulturni turizam- ViCTour”, kako bi se uvideli ostvareni dosadašnji rezultati predviđeni projektnim koracima. Utvrđena je dinamika narednih koraka, posebno imajući u vidu predstojeće postupke javnih nabavki i održavanja projektnih događaja. Podsetimo, partneri na ovom projektu iz oblasti turizma su: Vukovarsko-Srijemska Županija (Hrvatska), Turistička zajednica Vukovarsko-Srijemske Županije (Hrvatska), Turistička organizacija Vojvodine (Srbija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Srbija) i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine (Srbija), a opšti cilj mu je unapređivanje kontinentalnog turizma u prekograničnom regionu sa ciljem generisanja održivog socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja.