U Žitištu je održan seminar pod nazivom “Šanse Vojvodine u evropskim fondovima” u organizaciji Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine. Seminaru su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, udruženja građana i neprofitnih organizacija iz opštine Žitište. Predstavnica Fonda upoznala je učesnike sa pravilima finansiranja kroz evropske fondove pripremajući ih za novi programski period Evropske unije od 2014. do 2020. godine. Istaknuta je i važnost zajedničke saradnje opština i mesnih zajednica sa Fondom u cilju definisanja prioriteta i kreiranja strategija razvoja sličnih evropskim.

Učesnicima su takođe predstavljene mogućnosti koje pruža Kancelarija Vojvodine u Briselu, kao i prvi broj brošure „Vojvodina WORLD“. Tokom razgovora uočeni su izazovi sa kojima se suočava opština prilikom pripreme projekata, kao i nedostatak kapaciteta za kvalitetno ispunjavanje uslova Evropske unije, te je stoga dogovorena obuka za pisanje projekata koju će Fond održati početkom 2013. godine.