Održan trening za zdravstvene radnike

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – Mos-Cross, koji ima za cilj unapređenje usluga javnog zdravstva u Zapadnobačkom okrugu i Osiječko-baranjskoj županiji, a u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci, održan je prvi dvodnevni trening za zdravstvene radnike u Somboru.

Tokom trajanja projekta planirano je da bude održano 5 treninga, na kojima će zdravstveni radnici zaokružiti i unaprediti svoja znanja vezana za komarce i bolesti koje prenose. Zavod za javno zdravlje Sombor i Zavod za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije će u okviru projekta nabaviti sistem nadzora i labaratorijsku opremu, te će kroz navedene treninge zdravstveni radnici biti obučeni za nadzor komaraca i metode uzorkovanja za detekciju bolesti koje komarci prenose.
Treningu je ovog puta prisustvovalo 20 zdravstvenih radnika iz Zavoda za javno zdravlje Sombor i Zavoda za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije, po 10 iz svake institucije, kao i članovi projektnih timova. Tokom prvog dana polaznici su naučili više o vrstama komaraca, o mogućnostima suzbijanja na biološki način, te o komarcima koji žive u regionu. Tokom drugog dana detaljnije je razrađena tematika sakupljanja komaraca, monitoring larvi i odraslih komaraca, te je demonstrirano kako se klopke sklapaju i postavljaju.
Naredni trening za zdravstvene radnike treba da bude organizovan u Osijeku.