Održan četvrti trening za zdravstvene radnike

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – Mos-Cross“, koji ima za cilj unapređenje usluga javnog zdravstva u Zapadnobačkom okrugu i Osiječko-baranjskoj županiji, a u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci, u Osijeku je 6. i 7. juna 2018. godine održan četvrti dvodnevni trening za zdravstvene radnike.
Treningu je prisustvovalo 20 zdravstvenih radnika iz Zavoda za javno zdravlje Sombor i Zavoda za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije, po 10 iz svake institucije, kao i članovi projektnih timova.
Tokom prvog dana polaznici su naučili više o arbovirusima kod nas, infekciji Virusom zapadnog Nila i laboratorijskoj dijagnostici infekcije virusom Zapadnog Nila.
Tokom drugog dana govorilo se o molekularnoj dijagnostici infekcije virusom Zapadnog Nila, nakon čega su polaznici imali praktičnu vežbu: dijagnostika virusa Zapadnog Nila u tkivu komaraca, ekstrakcija i amplifikacija virusne nukleinske kiseline.
Tokom trajanja projekta treba da bude održano 5 treninga, na kojima će zdravstveni radnici zaokružiti i unaprediti svoja znanja o komarcima i bolestima koje prenose. Zavod za javno zdravlje Sombor i Zavod za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije će u okviru projekta nabaviti sistem nadzora i labaratorijsku opremu, te će kroz navedene treninge zdravstveni radnici biti obučeni za nadzor komaraca i metode uzorkovanja za detekciju bolesti koje komarci prenose.

Naredni trening za zdravstvene radnike treba da bude organizovan u Novom Sadu.