Održan 4. sastanak projektnog tima u okviru projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“

U okviru implementacije projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“, koji se sufinansira
iz Intereg IPA programa prekogranične Hrvatska-Srbija  2014-2020, dana 16. jula 2018.
godine u prostorijama Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u Novom Sadu, održan je održan 4. sastanak projektnog tima.

Pozdrav dobrodošlice je svim prisutnima uputila ispred Fonda pomoćnica direktorke Ivana Đurica.
Raspravljalo se o pravovremenoj implementaciji projektnih aktivnosti i pravilnom trošenju
budžetskih sredstava. Sve partnerske institucije: Vukovarsko-srijemska županija, Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, Ekonomski fakultet u Subotici – Univerzitet u Novom Sadu, Turistička organizacija Vojvodine i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, izvestili su o sprovedenim aktivnostima u 3. izveštajnom periodu, kao i o aktivnostima predviđenim da se realizuju do kraja godine. Kako bi se ovi, ali i svi drugi projektni procesi nesmetano odvijali, potrebno ih je dobro isplanirati, redovito nadzirati i prema potrebi prilagođavati novonastalim situacijama u projektu.
Zaključeno je kako je implementacija projekta do sada tekla u pravom smeru, te je potrebna
bliska saradnja za sprovođenje budućih aktivnosti koje su planirane.