Održan 6. sastanak projektnog tima projekta „Virtuelni i kulturni turizam“

U okviru implementacije projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“, koji se sufinansira iz Intereg IPA programa prekogranične Hrvatska-Srbija 2014-2020, 3. decembra 2018. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Subotici, održan je šesti sastanak projektnog tima, u cilju evaluacije aktivnosti postignutih u prethodnom periodu i realizacije pripremljenog plana za naredni period.

Pozdrav dobrodošlice uputili su Pere Tumbas, član projektnog tima sa Ekonomskog fakulteta i menadžerka projekta Magdalena Parat.

Raspravljalo se o pravovremenoj implementaciji projektnih aktivnosti i pravilnom trošenju budžetskih sredstava. Sve partnerske institucije: Vukovarsko-srijemska županija, Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, Ekonomski fakultet u Subotici – Univerzitet u Novom Sadu, Turistička organizacija Vojvodine i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, izvestili su o sprovedenim aktivnostima u prethodnom periodu, kao i o aktivnostima predviđenim da se realizuju u narednom periodu. Kako bi se sve planirane aktivnosti nesmetano odvijale i u narednom periodu projektni partneri su usaglasili vremenski okvir i potrebne aktivnosti za realizaciju projekta.