Održan 7. sastanak projektnog tima u okviru projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“

U okviru implementacije projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“, koji se sufinansira iz Intereg IPA programa prekogranične Hrvatska-Srbija 2014-2020, dana 13. februara 2019. godine u prostorijama male županijske vijećnice u Vukovaru, održan je 7. sastanak projektnog tima, u cilju evaluacije četvrtog izveštajnog perioda i pripreme plana za sledeći projektni period.
Pozdrav dobrodošlice je svim prisutnima uputila menadžerka projekta Magdalena Parat.
Raspravljalo se o pravovremenoj implementaciji projektnih aktivnosti i pravilnom trošenju budžetskih sredstava. Partnerske institucije: Vukovarsko-srijemska županija, Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, Turistička organizacija Vojvodine i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, izvestili su o sprovedenim aktivnostima u četvrtom izveštajnom periodu, kao i o aktivnostima predviđenim da se realizuju u narednom izveštajnom periodu. Kako bi se projektne aktivnosti nesmetano odvijale, potrebno ih je dobro isplanirati, redovito nadzirati i prema potrebi prilagođavati novonastalim situacijama u projektu, uz blisku saradnju projektnih partnera.