Održan 8 sastanak projektnog tima u okviru projekta ViCTour

U okviru implementacije projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“, koji se sufinansira iz Intereg IPA programa prekogranične Hrvatska-Srbija 2014-2020, dana 26. juna 2019. godine u Sremskoj Mitrovici, održan je 8. sastanak projektnog tima, u cilju evaluacije petog izveštajnog perioda i pripreme plana za sledeći projektni period.
Pozdrav dobrodošlice uputili su Ivana Đurica, član projektnog tima iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine kao organizator sastanka, i menadžerka projekta Magdalena Parat.
Partnerske institucije: Vukovarsko-srijemska županija, Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, Turistička organizacija Vojvodine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, izvestili su o sprovedenim aktivnostima u petom izveštajnom periodu, kao i o aktivnostima predviđenim da se realizuju u narednom izveštajnom periodu. Kako bi se projektne aktivnosti nesmetano odvijale, potrebno ih je dobro isplanirati, redovito nadzirati i prema potrebi prilagođavati novonastalim situacijama u projektu, uz blisku saradnju projektnih partnera.