Okrugli sto povodom Svetskog dana zdravlja

Povodom Svetskog dana zdravlja u Kancelariji za evropske poslove održan je okrugli sto na kome su razmotrene incijative i planovi razvoja u oblasti zdravstva u pokrajini, posebno sa aspekta korišćenja pretpristupnih fondova EU.

Pored predstavnika KEP-a, na skupu su učestvovali dr Atila Čengeri, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Prof. dr. Marija Jevtić, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, mr Sinjka Somer, sekretar Crvenog Krsta Vojvodine i dr Ivan Levakov, pomoćnik direktora za zdravstvo Kliničkog Centra Vojvodine. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja je urbanizacija i zdravlje, gde su istaknuti pojačani rizici, ali i predlozi rešavanja pomenutih pitanja.