U četvrtak, 26. aprila 2018. godine, u Privrednoj komori Vojvodine održan je okrugli sto „Podrška opštinama Bačke i Srema kroz EU fondove“, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, a u cilju jačanja kapaciteta opština i gradova APV.

Okrugli sto su otvorili pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Jovan Podraščanin i pomoćnik direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Gabriela Has. Predstavnica Fonda Tijana Krstić Maravić predstavila je Intereg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska–Srbija, dok je Ana Muškinja savetnica za strane direktne investicije ispred Razvojne agencije Vojvodine informisala prisutne o radu Razvojne agencije Vojvodine i načinima na koje im se prisutni predstavnici opština mogu obratiti. Mihael Plac, šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj Grada Sombora i Tomislav Janković predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica, koji su postigli odlične rezultate u realizaciji EU projekata, i na taj način privukli značajna sredstva u svoje sredine, predstavili su svoja iskustva u pripremi projekata, kao i primere dobre prakse, kao podstrek drugim opštinama sa teritorije Bačke i Srema, koje imaju u planu da konkurišu na neki od programa koje finansira Evropska unija.